به آینه جهان خوش امدید  
لیست سخنان جناب فروتن تا به این تاریخ  
   
   


مطالب زیر بتدریج در این سایت قرار خواهد گرفت

از مراجعين محترم به وب سايت آينه جهان تقاضا ميشود چنانكه مايل باشند سخنان جناب فروتن را از طريق ايميل ويا كپى با ديگران سهيم شوند حتماً مأخذ را كه همان آينه جهان ميباشد را ذكر بفرمايند. با امتنان
فريده شهريارى

  ۱- وحدت عالم انسانی
  ۲- چرا بهائیان دراحزاب سیاسی دخالت نمی کنند؟
  ۳- عائله،مقدّس ترین واحد هیئت اجتماعی است
  ۴- اقتصاد و معيشت عمومي
  ۵- تساوی مراتب و مقامات، محال و ممتنع است
  ۶- بهترین ناس آنانند که به اقتراف تحصیل نمایند
  ۷- مسئله اقتصاد باید از دهقان شروع شود
  ۸- اهمیت مطالعه
  ۹- اهميت تعليم و تربيت جوانان
۱۰- وحدت تربیت
۱۱- جلسات برای پژوهندگان حقیقت
۱۲- انسان در حرکات خود مجبور است یا مختار
۱۳- انسان درجنبه حیوانی خود مجبوراست
۱۴- بقای روح ( مقدّمه)
۱۵- عالم حق- عالم امر- عالم خلق
۱۶- ادعای خدائی پیامبران از کجا سرچشمه میگیرد؟
۱۷- احکام و مبادی روحانی
۱۸- گناه چیست ؟
۱۹- اهمیّت دعا و مناجات
۲۰- تائیدات الهی
۲۱- لزوم دین
۲۲- رموز الواح
۲۳- لوح احمد یزدی
۲۴- مدنیّت مادّی و معنوی
۲۵- همواره مشوّق یک دیگر باشی
۲۶- تطابق عقل و دین
۲۷- انقطاع
۲۸- عهد و میثاق الهی
۲۹- بسته شدن مدارس بهائی
۳۰- اهمیت مقام اعلی
۳۱- این تضییقات مرتفع خواهند شد
۳۲- لجنه های امری، و محفل روحانی
۳۳- نصوص و تعالیم در دیانت بهائی
۳۴ انسان را به مثابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما
۳۵- محفلی که درانتخابش همه بهائیان رأی ندهند پایه اش محکم نخواهد شد
۳۶- اهمیت مهاجرت
۳۷- مضرّات دروغ
۳۸- مقام حضرت بهاءالله
۳۹- نظم بدیع الهی، ظهور مدنیت الهیه است
۴۰- منتظر نشویم تا وقایع رخ بدهند، آنوقت بگوئیم اتفاق افتاد
۴۱- الواح وصایا