به آینه جهان خوش امدید  

در باره آینه جهان

برای اطلاع خوانندگان این  رقیمه ابراز میشود که آینه جهان نام نشریه، فرهنگی، ادبی و اجتماعی بود که بمدت ۶ سال انتشار یافت ولی بعلت ضعف جسمانی و نبودن همکار ادامه انتشار این مجله متوقف شد. این سایت اینترنتی برای نشر مطالبی که توسط بزرگان آئین بهائی ایراد گردیده اختصاص داده شده است.   امیدوارم مورد استفاده خوانندگان عزیز قرار بگیرد.     حشمت شهريارى